Menü Kapat

Ayalka Araç Üstü Ekipman San. Tic. Ltd. Şti.

?irketimiz 1998 y?l?nda belediye ve özel sektör kurulu?lar?na, araçüzeri itfaye arazörü, malzemeleri, su tankerleri, hidrolik s?k??t?rmal? çöp kasalar?, vidanjör için üst ekipman üretmek ve siz de?erli kurulu?lar?m?z?hizmetini  sunmak amac?yla kurulmu?tur.

?irketimiz, Yenmi? Fabrika Yolu Küme evler No:31 Kemalpa?a Organize Sanayi Bölgesindeki Tesisinde ISO9001-2000  ve CE kalite standartlar?nda, alan?nda uzman personeliyle üretim yapmaktad?r.

Belediyelerimiz, de?erli halk?m?z?n hizmetinde, güvenilir, çevre dostu, üstün hizmet anlay???na dayal? faaliyet göstermekle yükümlüdürler.

Bizim güvenilir ürünlerimiz, belediyelerimizin bu hizmeti halk?m?za ula?t?rd??? andaki kaliteyi yükseltmek amac?yla dizayn edilmi?tir.

AYALKA, mü?terilerimize, en kaliteli ürünlerini, en kolay ödeme ko?ullar?yla sunar. Bizimle çal??an de?erli mü?terilerimiz, uygun fiyatlar ve üstün hizmet anlay???yla   her alanda AYALKA ayr?cal???n? ya?arlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »